Steun het Emmafonds

Het Emmafonds is voor een groot deel afhankelijk van donaties en schenkingen, erfenissen, legaten en andere bijdragen. Vindt u het werk van het Emmafonds belangrijk?
U kunt ons steunen.


en leuker maken en die zonder financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn.

Zinzia Zorggroep werkt volgens zorgvuldige, wettelijk verankerde protocollen. Donaties of toezeggingen staan geheel los van de behandeling van hulpvragen. Medewerkers van Zinzia Zorggroep mogen geen persoonlijk bijdragen in ontvangst nemen. Zij verwijzen daarom naar deze website en het naar bureau van het Emmafonds.

Hoe te steunen

Omdat de belastingdienst het Emmafonds heeft aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft er geen schenkingsrecht te worden betaald over schenkingen en erfenissen die het Emmafonds ontvangt, terwijl uitkeringen door het Emmafonds van schenkbelasting zijn vrijgesteld. Het bestuur van het Emmafonds spant zich in om anderen ertoe te bewegen het Emmafonds en haar doelstelling financieel te ondersteunen. Zij biedt hiertoe de navolgende mogelijkheden:


Speciale actie

Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor stichting Emmafonds. Overweegt u om op deze wijze geld te doneren of heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op (secretariaat.mt@zinzia.nl).

Legaat of erfstelling

U kunt Stichting Emmafonds ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Emmafonds ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Emmafonds in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk bedrag of percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is. Het opmaken van uw testament dient altijd via een notaris te gebeuren. Het is goed om te weten dat bij een 'nalatenschap aan een goed doel' geen successierechten verschuldigd zijn. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met een notaris.

Periodiek schenken middels een notariele akte

Wilt u de Stichting Emmafonds regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een schenking te doen. De schenking wordt per notariële akte vastgelegd. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met een notaris. Per 1-1-2014 gaan de regels voor periodieke schenkingen veranderen. De noodzaak voor een notariële akte vervalt. Wel blijft een schriftelijke overeenkomst met handtekeningen nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met het Emmafonds via secretariaat.mt@zinzia.nl. Begin januari komt er een model- of standaardovereenkomst beschikbaar.De Stichting Emmafonds' is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, conform de voorschriften van de Belastingdienst.

Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.


Het Emmafonds is ingeschreven in het UBO-register.